Alles is pluraal in deze paradoxale wereld

Mijn bedrijf heet Pluraal en dat is niet voor niets. Ik geloof sterk dat onze wereld zo complex is geworden dat je niet langer kunt spreken van één waarheid, maar van meerdere waarheden. Ik geloof in een meervoudige werkelijkheid, die vaak zelfs paradoxaal is. Dit komt in mijn lezingen en presentaties uitgebreid aan bod.

Ik richt mij in mijn lezingen en inspiratiesessies op betere steden en regio’s. Ik focus daarbij op fijner wonen, werken en leven - juist in deze tijd met snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten in duurzaamheid, en onder druk staande economische principes.

We moeten af van het traditionele groei-denken: van 'meer meer meer' naar beter. Vanuit nieuwe denkkaders, circulair handelen en slimme technologie, moeten we anders met stedelijke ontwikkeling omgaan.

 

Vanuit drie thema’s kijk ik naar actuele ontwikkelingen en hoe we daar, als professionals en als individuen in ons dagelijkse leven, mee om kunnen gaan voor een betere toekomst. Elke keuze heeft gevolgen. En dat zijn tegelijkertijd gewenste én ongewenste gevolgen. We leven in een paradoxale wereld, waarin alles tegelijkertijd steeds beter wordt, maar de aarde en ons leven ook steeds meer onder druk komen te staan. Hoe ga je daar mee om?

Stadsfilosofie

Vanuit stadsfilosofie richt ik mij op twee kenmerken, namelijk individueel zwermen en levende steden.

  • Individueel Zwermen richt zich op ‘willen’ en ‘kunnen’ in relatie tot de (digitale) samenleving. Deze tijd lijkt heel individualistisch en op zich zijn we dat ook (meer dan ooit) - maar tegelijkertijd als massa in de samenleving helemaal niet. Individueel zwermen gaat over eigen keuzes maar toch als zwerm opererend in de samenleving.
  • Levende steden gaat over de fysieke omgeving, die in toenemende mate op ons als bewoners reageert, en in toenemende mate energieneutraal en circulair is. Vanuit slimme systemen (A.I.) ontstaat er een stedelijk bewustzijn.

Smart

Vanuit de snelle opkomst van slimme technologie kijk ik naar steden door twee andere brillen: die van de digitale samenleving en die van smart cities.

  • De digitale samenleving gaat over de invloed van de digitale verbindingslaag voor ons mensen onderling. Dat vraagt om nieuwe dialoog over data-ethiek en de inzet van A.I. binnen onze onderlinge contacten. Wat betekent digitale assistenten als SIRI of Alexia op termijn? En wat betekent dat voor onze banen?
  • Smart Cities gaat over de exponentiële groei van big (open) data in steden. Voor het eerst in de geschiedenis biedt real-time-data compleet andere inzichten in hoe de stad werkt. Vooral de opkomst van game-changers als robotica, drones en 3D-printing is interessant. Wat betekent dit voor de toekomst van werk? Ik zie kansen én bedreigingen.

Circulair denken en handelen

Als laatste thema – een circulaire wereld, zie ik een duurzaam bewuste samenleving en de noodzaak tot ketendenken. Ik zie een paradox: we leven in overvloed maar denken nog in schaarste. Dit vraagt om nieuwe paradigma’s. Ook hier twee invalshoeken:

  • Duurzaam bewust gaat over het persoonlijk handelen, dat grote impact heeft. Als we ons richten op de verborgen impact van ons dagelijks handelen heeft dat in een heel mensenleven een grote impact.
  • Circulaire Regio’s gaat over ketendenken in productie en beheer. Het is dé eigentijdse manier van denken en handelen. Er is steeds meer verstedelijking op onze aarde die beperkte grenzen heeft. We moeten daarom naar een nieuwe tijd van verschillende stromen in de regio, maar ook op wereldschaal.

 

Over al deze thema’s heb ik prikkelende presentaties, die uitnodigen tot denken maar ook aanzetten tot (nieuwe en betere) acties.