4D geo-data en dynamische kaarten

Gepubliceerd op 10 april 2018 om 08:26

Op de ESRi GIS tech-dag sprak ik voor leden van het AGGN (ArcGIS Gebruikers Groep Nederland) over het toenemend belang van dynamische kaarten en 3D visualisaties. Met 4D data als belangrijkste grondstof. Iets waar we als geo-professionals de eerste stappen in zetten, maar nog een lange weg te gaan is.

Er zijn vele aanleidingen om hier meer op in te zetten als sector, zoals bijvoorbeeld:

  • de omgevingswet hier in toenemende mate om vraagt,
  • de mate van sensoren in de fysieke omgeving geeft real-time data: dat vraagt om visualisering met dynamische kaarten, zeker om de nieuwe inzichten daarmee ook helder te kunnen communiceren,
  • de software en hardware zich daar ook steeds beter voor leent (denk ook aan 3D gis),
  • de toenemende AR/VR mogelijkheden op 'dagelijkse platforms' (Android, iOS),
  • jongeren dit van ons verwachten (GMD studenten ontwikkelen graag deze nieuwe geo-producten),
  • we hiermee naast het tonen van nieuwe eigentijdse inzichten uit 4D geo-data ook een sexy eigentijdse impuls kunnen geven aan onze mooie geo-sector.

Zo kan ik nog wel even doorgaan met aanleidingen. Ik pleit nadrukkelijk voor extra aandacht en energie op deze thema's binnen de geo-sector: het is tijd voor 3D en dynamische kaarten. In de dialoog die volgde met de groep werd duidelijk dat we hier als sector nog veel over moeten hebben: van de echte noodzaak en bruikbare toepassingen van 4D inzichten tot aan standaardisering (in data en taal/begrippen) om goed te kunnen uitwisselen tussen de verschillende bloedgroepen in de geo-wereld. Wat mij betreft een mooie uitdaging om aan te gaan!

 

Met dank aan Jan-Willem van Eck voor de foto en de uitnodiging om voor AGGN te spreken door voorzitter Marcel Broekhaar.

3D visualisatie van een mogelijke studentenwijk in Almere - gemaakt door Enzo Deroma en Sigrid Bekkema, 3e jaars studenten GMD (Geo Media & Design) aan de Aeres Hogeschool Almere.

 

Voorbeeld van een inzichtgevende dynamische kaart op basis van big (open?) data: weergave van fietsend Nederland vanuit de jaarlijks terugkerende Fietstelweek (data uit 2015)