Tijd van individueel zwermen

Gepubliceerd op 6 april 2017 om 14:26

Essay van mij in het wetenschappelijk magazine Agora van de Universiteit Utrecht. Over mijn eigentijdse model van innovatie-adoptie.

In het themanummer ‘Slimme stad’ wordt ingegaan op de zin en onzin achter het idee van smart cities. Naast een kritische reflectie op dit moeilijk te definiëren concept, wordt er gekeken naar manieren waarop beleidsmakers en bedrijven in België en Nederland op dit moment bezig zijn om een stad slimmer te maken. 

In mijn essay ga ik in hoe mensen omgaan met snelle ontwikkelingen en innovaties in deze tijd van individuele keuzes, gerichte communicatie en keuzevrijheid in producten en diensten. Lees hieronder het hele artikel in de PDF >>