Stadsfilosofie: tijd voor een nieuwe benadering van steden en stedelijk leven

We leven in een bijzondere tijd, waarin steden een andere functie krijgen voor ons mensen dan in de vorige eeuw en alle eeuwen daarvoor. Ondanks alle mogelijkheden om via internet en technologie dingen op afstand te doen - blijven we elkaar opzoeken en zelfs bij elkaar 'op de lip' wonen in stedelijke gebieden.

Iedereen weet inmiddels dat sinds 2006 meer Nederlanders in stedelijk gebied wonen dan op het platteland. De wereldbevolking volgde een paar jaar later. En volgens de zichtbare trends van  trek naar de stad stopt dit niet. De verwachting is dat in 2050 ca. 70% van alle mensen op aarde in stedelijk gebied leeft. Dat is twee op de drie van alle mensen!

Stedelijk determinisme

Wat is toch die aantrekkingskracht en juist in deze tijd van onbegrensde mogelijkheden? Ik denk na over de kern van stedelijkheid. Wat is het nut van steden in deze tijd? En waarom ontwikkelen stedelijke gebieden zoals ze doen? Ik denk en werk daarbij vanuit het principe van 'stedelijk determinisme': het verleden bepaalt het heden en geeft richting aan de toekomst.

Ik ben steeds meer overtuigd dat verstedelijking een zelfstandige evolutie doormaakt en dat wij daarin niet langer leidend zijn, maar inmiddels een vehikel, dat past bij de ordening van het bewuste leven op aarde. En daarbij is het juist ongelooflijk spannend dat steden zelf een eigen rudimentair bewustzijn ontwikkelen, met alle sensoren verbonden via het mobiele internet...  

Het is belangrijker dan ooit om vanuit een heldere focus op een gewenste toekomst, mee te bewegen op alle dynamische trends en ontwikkelingen. Zodat je daar je keuzes en investeringsstrategie op kunt afstemmen.

We leven in een ongelooflijk boeiende tijd!

Socratische dialoog

Om hier meer inzichten in te krijgen praat ik met mensen: van professionals in stedelijkheid tot gewone mensen op straat. Het belangrijkste bij stadsfilosofie is het met elkaar in gesprek gaan. Ik stel daarbij steeds drie essentiële vragen:

  1. waarom wonen mensen eigenlijk in steden? (verklarend)
  2. waartoe/met welk doel wonen mensen in steden? (toekomstgericht / motiverend) en
  3. zijn wij nog in controle bij stedelijke ontwikkeling of krijgen steden een eigen bewustzijn vanuit huidige technologie? (existentialistische vraag voor steden).

Ik vind het bijzonder fascinerend dat de antwoorden zweven tussen echte bewuste keuzes maar veelal ook echt onbewust handelen.