Van meer naar beter! 

Ik ben Kees Jansen en mijn bedrijf heet Pluraal. Mijn missie is betere steden en regio's: fijner wonen, werken en leven. Juist in deze tijd met snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten in duurzaamheid en economische principes. We moeten af het het traditionele groei-denken: van 'meer meer meer' naar beter.

De systemen die we hebben opgetuigd in de afgelopen eeuw hebben hun grenzen bereikt: veel systemen haperen flink of lopen zelfs vast. Vanuit eigentijdse inzichten in duurzaamheid, nieuwe technologieën en economische principes, moeten we anders met stedelijke ontwikkeling omgaan.

Actief bijdragen aan nieuwe inzichten

Ik wil actief bijdragen aan deze nieuwe inzichten waar mensen gebruik van kunnen maken. Daarom werk ik aan dieper en scherper inzicht in steden en stedelijke samenlevingen. Ik vind het belangrijk die inzichten te koppelen aan dagelijks handelen: zowel bij inwoners als bij professionals die zich bezig houden met de gebouwde omgeving.

Het einddoel is dat er daadwerkelijk betere steden ontstaan voor inwoners en gebruikers met prettige plekken die nu goed functioneren maar ook klaar zijn voor de toekomst. Daarbij staat voor mij het leven van mensen centraal: steden zijn er voor mensen en niet andersom.

Drie invalshoeken

Ik heb me op drie invalshoeken gespecialiseerd:

  • stadsfilosofie (dialogen/inzichten over het waarom en waartoe van steden, regio's en stedelijk leven in deze tijd),
  • smart cities (strateeg voor slimme steden en technologie),
  • circulaire stad en regio (vanuit duurzaamheid en eigentijdse economie).

Mijn persoonlijke insteek en houding is vooral positief, constructief en toekomstgericht te werken. Vanuit eigentijdse duurzaamheid en werkend aan een nieuwe waarde-gedreven economie (en waardecreatie is iets anders dan een geldgedreven economie) . Zie ook mijn filmpje hierboven.